Vi på Norstans Trafikskola tar vårt ansvar och håller hårt i våra restriktioner!

Några av de åtgärder vi har vidtagit för att minska smittspridningen av Covid-19:

  • Handessinfektion finns i alla salar och rum på trafikskolan
  • Vi erbjuder munskydd till de elever som vill använda det
  • Övningsbilarna spritas av invändigt efter varje elev
  • Färre antal deltagare på våra kurser så deltagarna sitter med bra avstånd
  • Informationslappar har satts upp runt i lokalen för att uppmana våra elever hur vi kan minska smittspridningen
  • Städning av lokaler samt toaletter sker flertal gånger dagligen

VI BER DIG ATT AVBOKA OCH STANNA HEMMA VID MINSTA SJUKDOMSSYMPTOM. TACK!